קבילות לכלי התקשורת

ארגון "קשב" בפניה לעורך מעריב:

 

כתבתו של אראל סג"ל על כנס "לוחמים לשלום" הוא כתב שטנה בעל אופי מסית
מאי 2011

"קשב" דורש מהעורך הראשי של "מעריב" התנצלות בעקבות כתבתו של סג"ל, "עלובי החיים", על כנס יום הזיכרון האלטרנטיבי.

לכבוד:

מר אבי משולם, עורך ראשי, עיתון מעריב

מר דדי מרקוביץ', עורך מוספשבת, עיתון מעריב

העתק: מועצת העיתונות

שלום רב,

הנדון: תלונה - "עלובי החיים" - כתבה ב"מוספשבת" של "מעריב" 13.5.2011, בעלת אופי מסית ומאפיינים המזכירים עיתונות מימים אפלים

ברצוני לבקש את התייחסותך לתלונתנו זו הנוגעת לכתבתו של אראל סגל – "עלובי החיים" שפורסמה ב"מוספשבת" של עיתון מעריב בתאריך ה-13.5.2011.

כבר כותרת הכתבה – "עלובי החיים" – מבשרת את הבאות. הישראלים, באי טקס הזיכרון האלטרנטיבי של עמותת "לוחמים לשלום", שהתקיים בתל אביב הם מן הזן הנחות ביותר. בכתבתו, בחר העיתונאי לתאר את משתתפי הטקס כיצורים נלעגים בעלי מאפיינים פיזיים דוחים, תיאורים המזכירים את הקריקטורות האנטישמיות הבזויות ביותר. כך למשל בחר סגל לפתוח את כתבתו: "אני עומד סמוך לתור בכניסה לרדינג 3, טקס יום הזיכרון האלטרנטיבי של 'עמותת לוחמים לשלום', ונובחת עלי אישה יותר לבנה יותר מהכלה של דרקולה. אני נותן לה 60 עם בוטוקס [...] שיערה צבוע אדום מכאיב ממש. אדום של פפריקה חריפה מרוח על שלפוחית מדממת".

אם לא די בזאת בוחר סגל להמשיך ולתאר את הנוכחים - רבים מהם ישראלים שאיבדו את יקיריהם במלחמות ישראל ובפעולות טרור - לא רק כעלובי מראה אלא אף כמדיפים ריח מבאיש ממש. כדבריו של סגל "איש נמוך מתקרב אלי, הוא מזדהה כדן יהב, פעיל שמאל [...] הוא מדבר קרוב מדי, צמוד מדי ואופף אותי בהבל פיו. אני מוצף בניחוח רקוב של יער טרופי גוסס".

בנוסף, רומז סגל, כי באי הכנס גם אם אינם בוגדים, במלוא מובן המילה, הרי הם אינם יהודים לגיטימיים, המשתייכים לעמם ("כמה מהם אכלו חמץ בפסח. מניח שרובם").

נדמה כי אך כפסע הפריד בין "עלובי החיים", הכותרת הגרוטסקית שניתנה לכתבה לבין כותרות העיתונות האנטישמית שפעלה באירופה בתחילת המאה שעברה.

אנו מאמינים באמונה שלמה בחופש הדיבור ובריבוי דעות כבסיס לחברה דמוקרטית ותוססת. בין זה לבין כתב שטנה בעל אופי מסית וסממנים אנטישמיים, שהופיע בעיתונכם – שוכנת תהום עמוקה. ניתן לשער אילו תגובות היו מתעוררות בישראל או בקרב ארגונים יהודים בעולם אם סגנון דברים כזה היה מופיע בכתבה שנושאה היהודים בישראל.


לאור הנאמר נבקשך להפעיל את סמכויותיך כעורך העיתון, להתנער בפומבי מן הדברים שפורסמו ומסגנונם ולדרוש התנצלות פומבית מן הכתב. כמו כן, נבקשך לדאוג כי מקרים כגון אלה לא ישנו בעתיד.

בכבוד רב,

יזהר באר

מנכ"ל

דני רובינשטיין

יו"ר

 


This publication is made possible by the generous support of theAmerican people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are theresponsibility of Keshev and do not necessarily reflect theviews of USAID or the United States Government.
 

האסיר איקס 2 - פרשה מסוכנת

פרשת האסיר איקס 2, לפי שני העיתונים הנפוצים במדינה, נעה בין "פירצה ביטחונית איומה" לבין סכנה מוחשית לדמוקרטיה. ומה מגלות האותיות הקטנות? האם העיתונות מבצעת את תפקידה? | להמשך >>

מה באמת היה אחוז ההצלחה של כיפת ברזל?

בין לוחמה פסיכולוגית, אינטרסים כספיים ופוליטיים, וקושי עיתונאי לפקפק בדובר צה"ל – קיבל הציבור הישראלי מידע מוטעה, באופן שמנע דיון מהותי על יכולתה של כיפת ברזל להגן על העורף הישראלי | להמשך >>

הצטרפו לרשימת תפוצה
כך תוכלו לסייע
contactusbig

וידאו קשב