דרישות קשב לעיתונות הוגנת

מנכ"ל קשב הופיע בפני ועדת האתיקה של רשות השידור

"בנושאים עקרוניים מסוימים, זו לא רק זכותו, אלא אף חובתו של השדרן להביע את דעתו"

20 בדצמבר 2011

 

ב-11 בדצמבר 2011 הופיע מנכ"ל "קשב" יזהר באר, בפני הוועדה, במסגרת דיוניה על גיבוש מסמך אתיקה מקצועית חדש לרשות השידור. באר התבקש להתייחס בעיקר לשני נושאים שנבדק הצורך לעדכנם בתקנון האתיקה החדש: זכותם של מגישים בתכניות חדשות ואקטואליה להשמיע את דעותיהם האישיות; ושאלת האיזון בשידורים.

 

מאז שפורסם ב-1972 תקנון האתיקה של רשות השידור (המוכר כ"תדריך נקדי"), משמשות הנחיות מסמך אלה כהוראות האתיקה המחייבות את עובדי רשות השידור. בשנת 2009 גובש קוד אתי חדש לרשות השידור על ידי ועדת האתיקה של מליאת רשות השידור בראשות ד"ר יובל קרניאל, אך הצעה זו לא אושרה ע"י מליאת רשות השידור.

 

לאחרונה מונתה ועדה מייעצת ליד רשות השידור במטרה לגבש תקנון אתיקה חדש. יו"ר הוועדה היא בלהה כהנא (שופטת שלום לשעבר) וחברים בה: ד"ר ענת פלג (אוניברסיטת בר אילן, לשעבר כתבת המשפט של קול ישראל), פרופ' עקיבא כהן (אוניברסיטת ת"א), ד"ר מוטי נייגר (המכללה האקדמית בנתניה, חבר מליאת רשות השידור), עו"ד וופא פאהום זועבי (משפטנית, חברת מליאת רשות השידור), נמרוד לב (זמר, חבר מליאת רשות השידור) ומגיסט מנגשה (חברת מליאת רשות השידור).

ב-11 בדצמבר 2011 הופיע מנכ"ל "קשב" יזהר באר בפני הוועדה, במסגרת דיוניה על גיבוש מסמך אתיקה מקצועית חדש לרשות השידור. במהלך הפגישה השמיע מנכ"ל "קשב" טענות על תפקודה של התקשורת וענה על שאלות חברי הוועדה במשך כשעה וחצי. חברי הוועדה הקשיבו בעניין רב ושאלו שאלות רלוונטיות על כשלי הסיקור כפי שעולים ממחקרי קשב ועל מתודולוגיית הבדיקה.

באר התבקש להתייחס בעיקר לשני נושאים שנבדק הצורך לעדכנם בתקנון האתיקה החדש: זכותם של מגישים בתכניות חדשות ואקטואליה להשמיע את דעותיהם האישיות; ושאלת האיזון בשידורים.

בנושא של הבעת דעות אישיות על ידי שדרני אקטואליה, אמר באר:


"בעידן השידורים האלקטרוניים בתחילת העשור השני של המאה ה-21, חסימת הבעת דעה מהשדרנים היא צעד אנכרוניסטי, לא חכם, לא צודק וגם לא אפשרי. יש לאפשר חופש הבעת דעה לשדרנים, ככל שהדעה האישית אינה מסיתה נגד ציבור מסוים או השקפה, אינה סותרת את החוק ואת אופייה של מדינת ישראל כמדינת יהודית-דמוקרטית, עפ"י העקרונות המוצגים במגילת העצמאות. עדיף שדעתו של השדרן תהיה גלויה משתהיה סמויה - מצב שבו קיים סיכוי גדול שדעותיו יועברו בדרכים מוסוות.

יש להבחין בשידורים הבחנה ברורה ככל האפשר בין דיווח עובדתי לבין הבעת דעה, פרשנות או ניתוח של מידע.

בנושאים עקרוניים מסוימים, זו לא רק זכותו, אלא אף חובתו של השדרן בתכניות האקטואליה להביע את דעתו בעניינים הנוגעים לעבירות על החוק, להתקפות נגד אופייה של מדינת ישראל כמדינת חוק דמוקרטית, שחרתה על דגלה במגילת העצמאות עקרונות אלו:

  • מדינת ישראל תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל.
  • מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין.
  • מדינת ישראל תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות.
  • מדינת ישראל תשמור על המקומות הקדושים לכל הדתות.
  • מדינת ישראל תהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות.

בעקבות רצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל , ולנוכח תופעות אנטי דמוקרטיות ההולכות ומתרחבות בשנים האחרונות בצורה של הצעות חוק אנטי דמוקרטיות שעולות בכנסת, וכן לנוכח תופעות של הקצנה דתית ופוליטית, יש לעודד שדרנים להציב תמרורי אזהרה מפני תופעות אלה."

בנושא האיזון בשידורים:

"בנושא בעל משמעות ציבורית יש לתת בשידורים ביטוי נאות ומאוזן לדעות השונות הרווחות בציבור ולא להעדיף דעה מסוימת על פני דעה אחרת. זאת בתנאי שלא מדובר באיזון טכני לשמו בין דעות. במקרים שמובעות דעות שיש בהן התקפות על אופייה של מדינת ישראל כמדינת חוק, דמוקרטית, כאמור במגילת העצמאות, לא יתחייב מתן איזון אוטומטי מבעלי הדעה הנגדית. זאת על מנת למנוע מצב שבו יתנהל דיון ציבורי שווה בסוגיות כגון "בעד-נגד אנטישמיות", "בעד-נגד הכחשת שואה", "בעד-נגד רצח רבין", "בעד-נגד פעולות תג מחיר" וכדומה. זו לא רק זכותו, אלא אף חובתו של השדרן להביע דעתו בסוגיות אלה, ולהציב נורמה של ביקורת כלפי תופעות ודעות הסותרות את אופייה של מדינת ישראל ואת רוח מגילת העצמאות".

 

האסיר איקס 2 - פרשה מסוכנת

פרשת האסיר איקס 2, לפי שני העיתונים הנפוצים במדינה, נעה בין "פירצה ביטחונית איומה" לבין סכנה מוחשית לדמוקרטיה. ומה מגלות האותיות הקטנות? האם העיתונות מבצעת את תפקידה? | להמשך >>

מה באמת היה אחוז ההצלחה של כיפת ברזל?

בין לוחמה פסיכולוגית, אינטרסים כספיים ופוליטיים, וקושי עיתונאי לפקפק בדובר צה"ל – קיבל הציבור הישראלי מידע מוטעה, באופן שמנע דיון מהותי על יכולתה של כיפת ברזל להגן על העורף הישראלי | להמשך >>

הצטרפו לרשימת תפוצה
כך תוכלו לסייע
contactusbig

וידאו קשב