מחקר תקשורת

בוש: רצף טריטוריאלי למדינה הפלסטינית

סיקור נאומו של נשיא ארה"ב

פברואר 2005

מחקר זה בוחן את הסיקור בכלי התקשורת המרכזיים בישראל, של נאומו של נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ורג' בוש, הדן בתהליך השלום והקפאת ההתנחלויות.

מאז הסתלקותו של יאסר ערפאת ובחירתו של אבו מאזן כיורש, וביתר שאת מאז ועידת שארם והמשך התהליך הפוליטי סביב ההתנתקות, מלווים כלי התקשורת המרכזיים בישראל במילים חגיגיות ובביטויים רגשיים את סדר היום שמוביל ראש הממשלה אריאל שרון. מעבר לכך ניכרת בסיקור החדשותי הפחתה בבחינה ביקורתית של צעדי ישראל והצנעה של מרכיבים בעייתיים בתמונת המציאות. מאז ועידת שארם בא הדבר לידי ביטוי בתחומים שונים, הנה אחד מהם:

ביום שני, 21 בפברואר 2005, במהלך מסע באירופה, קבע הנשיא האמריקאי:
"דמוקרטיה פלסטינית מוצלחת אמורה להיות גם מטרתה העליונה של ישראל. לכן ישראל חייבת להקפיא כל פעילות הקשורה להתנחלויות, לסייע לפלסטינים לבנות כלכלה משגשגת ולהבטיח שהמדינה הפלסטינית החדשה תהיה באמת בת קיימא ובעלת רצף טריטוריאלי בגדה המערבית. מדינה שמורכבת משטחים מופרדים לא תצליח להתקיים "


קשה להמעיט בחשיבותה של הצהרה זאת, שניתנה בסמוך לאישור תוואי הגדר החדש שלמעשה מספח לישראל את גושי ההתנחלות שבגוש עציון ובמעלה האדומים (בנוסף לתכנית לסיפוח גוש אריאל) ויוצר מגבלות קשות על חופש התנועה לפלסטינים בין חלקי הגדה המערבית. הצהרה זו הובאה על רקע אישור תוכנית ההתנתקות, תוך שימת דגש על כך שישראל נדרשת לנקוט בצעדים נוספים ומשמעותיים.

לא כך חשבו שניים מהעיתונים היומיים ושניים מערוצי הטלוויזיה.

"ידיעות אחרונות", בחר להרחיק את עדותו של הנשיא האמריקאי עד לסוריה. הכתבה שעסקה בנאום בוש הופיעה בעמוד 9, תחת הכותרת:
בוש: סוריה צריכה לסיים הכיבוש בלבנון

גם כותרת המשנה הדגישה את הזווית הסורית בנאום: "'השכנה המדכאת של לבנון' – כך כינה אתמול ג'ורג בוש את סוריה במהלך נאום בבריסל". ורק בהמשך אנחנו מגיעים לזווית הישראלית: "נשיא ארצות הברית קרא לישראל: הבטיחו מדינה עם רצף טריטוריאלי לפלשתינים והקפיאו את הבנייה בהתנחלויות". גם גוף הכתבה נפתח בסוגיה הסורית ובקריאה של בוש לצבא סוריה לסגת מלבנון ורק בהמשך מופיעים בה מרכיבים נוספים מנאומו העוסקים בנושא הישראלי-פלסטיני.

ב"מעריב", הכתבה העוסקת בנושא הופיעה בעמוד 11 למטה, תחת הכותרת:
בוש:

אף על פי שכותרת הכתבה התייחסה לדברי בוש בנושא הישראלי-פלסטיני, היא לא הזכירה את דרישותיו הטריטוריאליות מישראל – לא בכותרת הראשית, ולא בכותרת המשנה. רק בגוף הכתבה הוזכרו דבריו שצוטטו לעיל.

עורכי שני העיתונים הנ"ל בחרו למקם את הכתבות במקום שולי יחסית (עמודים פנימיים בעיתון), וכמו כן ניסחו כותרות אשר הסיטו את תשומת הלב מעיקר הדברים.

לעומתם, הבליט עיתון "הארץ" את דברי בוש הנוגעים לישראל בכותרתו הראשית בעמוד הראשון:
בוש בבריסל: רצף טריטוריאלי למדינה הפלסטינית

ופירט בידיעה המרכזית של העמוד הראשון את דברי בוש בנושא הטריטוריאלי ואת משמעותם לנוכח החלטותיה של ממשלת ישראל בנושא תוואי הגדר.

אופן סיקור בעייתי התקיים גם במהדורות החדשות בטלוויזיה, במיוחד בערוץ 2 ובאופן בולט פחות, בסיקור של ערוץ 10.

אף על פי ששלושת ערוצי הטלוויזיה הציגו קטעים מנאומו של בוש, מסגר כל אחד מהערוצים את סיקור הנושא באופן שונה. בערוץ 2, לא הופיע שום אזכור לנאומו של בוש בכותרות המהדורה. רק הכתבה השישית התייחסה לנאום בוש בבריסל ובכלל זה גם לדרישותיו מישראל, אולם ההפניה לכתבה מהאולפן על ידי גדי סוקניק הצניעה את האלמנטים הביקורתיים כלפי ישראל:

"נשיא ארצות הברית פותח את מסע הפיוס שלו באירופה ומקדיש חלק ניכר מנאומו דווקא לגרסה שלו למזרח תיכון חדש. בוש מבהיר שרק דמוקרטיה תבטיח יציבות למדינה הפלסטינית שבדרך ומאחל הצלחה לאבו מאזן"

גם הכתב, ערד ניר, שהכין את הכתבה, לא התייחס לדרישות בוש מישראל בנושא הטריטוריאלי ולמשמעויותיהן, מעבר לאינסרט של נאום בוש.

שבע כותרות מהדורת ערוץ 10 באותו יום עסקו בנושאים שונים, וביניהם: נוכל שהתחזה וגנב מנשים, שוטרים שהרביצו במהלך מסיבה, והקלטות ישנות של בוש בהתייחס לפרשיות מין וסמים. נאום בוש בנושא הסכסוך במזרח התיכון מאותו יום, לעומת זאת, נעדר מכותרות המהדורה. הכתבה השנייה של המהדורה עסקה בנאום בוש, אך מסגור הכתבה בנוי סביב ראש הממשלה ותוכנית ההתנתקות:

יעקב אילון: "ראש הממשלה ביום שאחרי ההחלטה על ההתנתקות בממשלה פונה לרגש, בעיקר של המתנחלים, והנשיא בוש שופע מחמאות על ההתנתקות, אבל כבר מתחיל לדבר על הסדר הקבע".

כתבתו של גור צלל-יכין מתחילה בקשייו של ראש הממשלה, אריאל שרון, מול תוכנית ההתנתקות. נאום בוש מצטייר כספיח לקשייו של שרון: "שרון מתעקש להראות עד כמה קשה לו הפינוי וקשה לו גם לעמוד בלחץ הבינלאומי והפלסטיני לתת עוד".

ערוץ 1, בדומה ל"הארץ", הציג את דבריו של בוש בכותרת הראשונה של המהדורה, ללא הנחות:

חיים יבין: "נשיא ארצות הברית, ג'ורג' בוש, מכריז היום: המדינה הפלסטינית שתקום חייבת להיות עם רצף טריטוריאלי. בנאום בבריסל, קורא בוש להקפיא את הבנייה בהתנחלויות ולקדם רפורמות ברשות הפלסטינית".

הנושא זוכה להתייחסות בכתבה מפורטת ומעמיקה המלווה בדיון באולפן.

בהפניה לכתבתה של איילה חסון, אותה מעטר הכיתוב "המבט: להסדר הקבע", נאמר:

חיים יבין: "הנה ציטוט: לא תתכן הקמתה של מדינה פלסטינית בלי רצף טריטוריאלי, דברים שאמר היום נשיא ארצות הברית, ג'ורג' בוש, בבריסל. אצלנו, כצפוי, הסכמי הקבע הצפויים לאחר ההתנתקות כבר מטרידים מאד את הגורמים המדיניים".

איילה חסון: "בטרם יבשה הדיו על חתימת צווי הפינוי ליישובי גוש קטיף והזירה הבינלאומית כולה רוחשת: מה יקרה יום לאחר ההתנתקות?"

ובדיון באולפן אחרי שידור הכתבה:

חיים יבין: "אם היה צריך מישהו תזכורת שארצות הברית לא תקנה את תוכנית הקנטונים של שרון, ... בא היום ג'ורג' בוש ודיבר על רצף טריטוריאלי ועל הקפאת כל ההתנחלויות. זה טורף לשרון את הקלפים"

כפי שניתן לראות, הערוץ הראשון התייחס באופן ישיר ומפורט לעתיד התהליך ולמחלוקות בין ישראל הפלסטינים וארצות הברית, זאת בניגוד לערוץ 10 שעשה זאת באופן עקיף בלבד, ולערוץ השני שלא עשה זאת כלל.

לסיכום הדברים:

נראה, כי גם בשעה שהנשיא בוש משמיע דברים מפורשים המלמדים על האפשרות שארה"ב לא תשלים לאורך זמן עם סדר היום המדיני, בטחוני, טריטוריאלי של ישראל, הכולל את ביתור הגדה המערבית לשלושה אזורים הנחצים על ידי גושי התנחלויות שיוצרים שלוש מובלעות עמוקות, ולא עם המשך התרחבות ההתנחלויות בגדה המערבית, מתקשים כמה מכלי התקשורת המרכזיים לזנוח את הקו החגיגי, המתעלם ממרכיבים משמעותיים בתמונת המציאות. אנו למדים מסיקור נאומו של בוש כי העיתונים "ידיעות אחרונות" ו"מעריב" ומהדורות החדשות בערוצים 2 ו- 10 הצניעו את המרכיבים הביקורתיים בנאום בוש. "הארץ" וערוץ 1, לעומתם, תפקדו כעיתונות מקצועית המכירה את חובותיה. במקרה הזה, הקפידו שני כלי תקשורת אלה לא רק להביא התבטאות של "מנהיג העולם החופשי" שהיא בעלת ערך חדשותי גבוה, אלא גם להסביר אותה ואת ההקשר שבמסגרתה נאמרה וחשפו בפני צרכני התקשורת את המציאות על מורכבותה.

 

האסיר איקס 2 - פרשה מסוכנת

פרשת האסיר איקס 2, לפי שני העיתונים הנפוצים במדינה, נעה בין "פירצה ביטחונית איומה" לבין סכנה מוחשית לדמוקרטיה. ומה מגלות האותיות הקטנות? האם העיתונות מבצעת את תפקידה? | להמשך >>

מה באמת היה אחוז ההצלחה של כיפת ברזל?

בין לוחמה פסיכולוגית, אינטרסים כספיים ופוליטיים, וקושי עיתונאי לפקפק בדובר צה"ל – קיבל הציבור הישראלי מידע מוטעה, באופן שמנע דיון מהותי על יכולתה של כיפת ברזל להגן על העורף הישראלי | להמשך >>

הצטרפו לרשימת תפוצה
כך תוכלו לסייע
contactusbig

וידאו קשב