מחקר תקשורת

אין כניסה ליישובים

כך סוקרה הצעת חוק הסדר ועדות הקבלה בתקשורת הישראלית המרכזית

פברואר 2011

באוקטובר 2010 אישרה ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק המסדירה ועדות קבלה ביישובים קהילתיים קטנים. הצעה זו מצטרפת לשורת הצעות חוק אנטי-דמוקרטיות, לדעת רבים, שעלו לדיון בכנסת הנוכחית, הפוגעות בחלקן בציבור הערבי כמכלול*. הצעות חוק אלה ראויות לדיון תקשורתי הולם מעצם היותן נתונות בוויכוח ציבורי, משפטי וערכי עמוק. למרות זאת, העלה המחקר כי מרבית כלי התקשורת המרכזיים דחקו דיון זה מראש סדר היום הציבורי.

 


 

>> לקריאת המחקר המלא

>> "רק בעומק הטקסט", כתבה באתר "העין השביעית" על המחקר

 


 

לכאורה, הצעת החוק אינה מאפשרת דחיית מועמדים לישובים על בסיס דת, גזע, מין, לאום או מוגבלות. בפועל, היא מאפשרת לוועדות היישובים לדחות מועמדים על פי שיקוליהם האישיים בלבד ובכך להדיר מן היישובים אזרחים שאינם שותפים לעמדתם, דתם, השקפתם או תפיסתם של אנשי הקהילה. לדעת מתנגדיה, משמעותה של הצעת חוק זו היא אפליה ופגיעה בזכות החוקתית לשוויון. יש להוסיף כי הצעת החוק באה, לדברי יוזמיה, לעקוף החלטה של בג"צ המונעת אפליה של ערבים המבקשים להתגורר בישובים קהילתיים יהודיים (בג"צ קעדאן).

 

להצעת החוק הנוכחית יש להתייחס בהקשר למציאות הפוליטית העכשווית בישראל והמאבק על דמות המשטר והחברה בה. תקשורת אחראית חייבת לספק לציבור צרכניה את האפשרות להשתתף בדיון חשוב זה. אולם, ממחקר קשב עולה כי התקשורת כשלה במילוי תפקידה במקרה זה.

לפני שאושר החוק, בחרו מרבית כלי התקשורת המרכזיים בישראל להתעלם לחלוטין מהנושא ומנעו בכך התפתחות של דיון ציבורי משמעותי, שהיה עשוי להשפיע על ההחלטה ועל ההתייחסות אליה. לאחר אישור החוק, נמשכה ההתעלמות ב-4 מתוך 7 כלי התקשורת שנסקרו, ורק בעיתון "הארץ" הוצג דיון ראוי בחוק ובמשמעויותיו.

הימנעות כלי התקשורת מסיקור נושא כה שנוי במחלוקת, שעורר ביקורת רבה בקרב אנשי ציבור ומשפטנים, אינה ראויה מהבחינה העיתונאית והציבורית כאחד, והיא מהווה פגיעה בתפקידה של התקשורת כ"כלב השמירה של הדמוקרטיה", החיוני לדמותה ולחוזקה של הדמוקרטיה בישראל.

המחקר נכתב עבור שותפות-שראקה – פורום של ארגוני חברה אזרחית, בהם ארגון קשב, המחויבים לערכים דמוקרטיים ומקדמים עתיד שוויוני ומשותף ליהודים ולערבים-פלסטינים אזרחי ישראל.

 

admission_committees

 


 

* בין השאר אפשר למנות את ההצעות הבאות: הצעת חוק לאיסור הטלת חרם; הצעת חוק לאיסור ציון הנכבה כיום אבל; הצעה לתיקון עבירת ההסתה כך שמי שיפרסם קריאה השוללת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית – ייאסר; הצעה לחייב מהגרים לישראל בהצהרת נאמנות לישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית וציונית; הצעת חוק המחייבת כל גוף או אדם המקבל תמיכה ממדינה זרה לדווח לרשם המפלגות; הצעת חוק לשלילת אזרחות של מי שהורשע בטרור או ריגול; הצעת חוק איסור רעלה במקומות ציבור; הצעת חוק להכרזה על התנועה האסלאמית כהתאגדות אסורה ועוד.

 


 

This report is made possible by the generous support of theAmerican people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are theresponsibility of Keshev and do not necessarily reflect theviews of USAID or the United States Government.


 

האסיר איקס 2 - פרשה מסוכנת

פרשת האסיר איקס 2, לפי שני העיתונים הנפוצים במדינה, נעה בין "פירצה ביטחונית איומה" לבין סכנה מוחשית לדמוקרטיה. ומה מגלות האותיות הקטנות? האם העיתונות מבצעת את תפקידה? | להמשך >>

מה באמת היה אחוז ההצלחה של כיפת ברזל?

בין לוחמה פסיכולוגית, אינטרסים כספיים ופוליטיים, וקושי עיתונאי לפקפק בדובר צה"ל – קיבל הציבור הישראלי מידע מוטעה, באופן שמנע דיון מהותי על יכולתה של כיפת ברזל להגן על העורף הישראלי | להמשך >>

הצטרפו לרשימת תפוצה
כך תוכלו לסייע
contactusbig

וידאו קשב