מחקר תקשורת

בלי נאמנות – אין אזרחות

סיקור ההצעה לשינוי חוק האזרחות בעיתונות המודפסת
אוקטובר 2010

 

ב-10 באוקטובר 2010 אישרה ממשלת ישראל הצעת תיקון לחוק האזרחות. התיקון, החל רק על מתאזרחים שאינם יהודים, קובע כי מבקש אזרחות יידרש להצהיר על נאמנותו למדינה ישראל "כמדינה יהודית ודמוקרטית". ההצעה עוררה מחלוקת רבה ונטען כי היא גזענית ואנטי-דמוקרטית וכי נועדה לפגוע במיעוט הערבי בישראל. מחקר קשב מראה כי על אף שהצעת החוק סוקרה בהרחבה, הדיון המהותי על משמעויותיו של החוק נדחק בעיתונים לטובת עיסוק בתככים בין-מפלגתיים; וכי שלושה מבין ארבעת העיתונים אף הטעו את הקוראים ביום הראשון לסיקור באשר למהות החוק.

 


 

>> להורדת המחקר המלא (PDF)

>> חוק הנאמנות: פגיעה בדמוקרטיה הישראלית? מצגת עיקרי המחקר ואפשרויות עריכה חלופית בסיקור "חוק הנאמנות"

 


 

ב-10 באוקטובר 2010 אישרה ממשלת ישראל1 הצעת תיקון לסעיף 5(ג) לחוק האזרחות התשי"ב 21952. סעיף זה חל רק על מי שמבקשים להתאזרח ואינם זכאים לכך מכוח חוק השבות. כלומר, הוא חל רק על מתאזרחים שאינם יהודים. נוסח הסעיף הקיים בחוק האזרחות קובע כי לפני הענקת האזרחות יצהיר המבקש הצהרה זו: "אני מצהיר שאהיה אזרח נאמן למדינת ישראל". נוסח הצהרה זו על פי הצעת התיקון יהיה: "אני מצהיר שאהיה אזרח נאמן למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ואני מתחייב לכבד את חוקי המדינה".

הצעת התיקון, אשר כונתה "חוק הנאמנות", עוררה התנגדות רבה מכל גווני הקשת הפוליטית. בראש ובראשונה, המתנגדים טענו שההצעה גזענית ובלתי דמוקרטית, כיוון שהיא מפלה בין מתאזרחים על בסיס דת. מעבר לכך, נטען כי ההצעה אינה ראויה, כיוון שהיא דורשת ממי שאינם יהודים להצהיר נאמנות לדת או לזהות שאינם שלהם, תוך פגיעה בחופש הדת והמצפון. עוד נאמר, כי מטרתה האמיתית של הצהרת הנאמנות היא לקבע את מעמדם הנחות של בני המיעוט הערבי בישראל, שכן היא משפיעה בעיקר עליהם. מנגד, ראש הממשלה נתניהו הסביר כי "ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי ... זוהי אבן יסוד בחקיקה הישראלית והפתרון בא לידי ביטוי במינוח יהודית ודמוקרטית. זה יופיע גם בהצהרת האמונים של מי שמבקש להתאזרח".3

אופן סיקור "חוק הנאמנות" מהווה מקרה בוחן לאופן הסיקור של התקשורת הישראלית את שלל החוקים השנויים במחלוקת, שהועמדו על סדר היום הציבורי על ידי ממשלת נתניהו. "חוק הנאמנות" הינו חוק בעל משמעות עמוקה ביותר בחברה הישראלית, הוא נוגע בערכי היסוד של המדינה, באיזון העדין של היותה יהודית ודמוקרטית וביחסה כלפי אזרחי ישראל הערבים. בגלל משמעותו העמוקה, יש לקוות כי התקשורת הישראלית סיקרה את הצעת התיקון לחוק, באופן שאפשר לאזרחי המדינה להבין את השלכותיה ולגבש עמדה מושכלת בנושא.

במחקר זה בחנו את הסיקור בארבעת העיתונים המרכזיים בישראל: "ידיעות אחרונות", "מעריב", "הארץ" ו"ישראל היום", בין ה-7 לבין ה-12 באוקטובר 2010, הימים המכריעים לפני ואחרי החלטת הממשלה בנוגע לתיקון לחוק. מהמחקר עולה כי על אף שהצעת החוק סוקרה בהרחבה, העיתונות לא מילאה את תפקידה הציבורי כראוי. הדיון המהותי על משמעויותיו של החוק ופגיעתו האפשרית בדמוקרטיה הישראלית לא עמד בראש סדר היום של העיתונים, שרובם העדיפו להתעסק בתככים בין-מפלגתיים. שלושה מבין ארבעת העיתונים אף הטעו את הקוראים ביום הראשון לסיקור, על ידי הסתרת העובדה כי החוק חל רק על מי שאינם יהודים, כך שהקוראים לא יכלו להבין את המחלוקת סביב הצעת התיקון כלל.

דיווח תקשורתי מקיף, אמין, הוגן, מקצועי ובלתי מוטה חיוני לתפקודה של הדמוקרטיה בכל עת ובכל מצב, אך יש לו חשיבות יתרה בחברה בעלת שסעים עמוקים כמו החברה הישראלית. במקרה שלפנינו, אשר משמעותו הציבורית והשפעתו על תקינות השיח הדמוקרטי רבה, מעלה העיתונות בתפקידה, ולא סיפקה לקוראיה את המידע ואת תמונת המציאות המלאה שלה היו זכאים.

 


 

1לעיון בהחלטת הממשלה: http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2010/Pages/des2313.aspx

2לעיון בנוסח חוק האזרחות המלא: http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=15059#
3מקור הציטוט: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3965516,00.html

 


 

This report is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of Keshev and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.

 

האסיר איקס 2 - פרשה מסוכנת

פרשת האסיר איקס 2, לפי שני העיתונים הנפוצים במדינה, נעה בין "פירצה ביטחונית איומה" לבין סכנה מוחשית לדמוקרטיה. ומה מגלות האותיות הקטנות? האם העיתונות מבצעת את תפקידה? | להמשך >>

מה באמת היה אחוז ההצלחה של כיפת ברזל?

בין לוחמה פסיכולוגית, אינטרסים כספיים ופוליטיים, וקושי עיתונאי לפקפק בדובר צה"ל – קיבל הציבור הישראלי מידע מוטעה, באופן שמנע דיון מהותי על יכולתה של כיפת ברזל להגן על העורף הישראלי | להמשך >>

הצטרפו לרשימת תפוצה
כך תוכלו לסייע
contactusbig

וידאו קשב