חינוך לקריאה ביקורתית של תקשורת

שווים בין שווים?

דימוי מיעוטים בתקשורת - מקרה מבחן: סיקור קהילת יוצאי אתיופיה בישראל

ספטמבר 2009

מערך הוראה זה מבקש לבחון את הסיקור התקשורתי של קהילת היהודים יוצאי אתיופיה בישראל, תוך שהוא מציג גישות שונות במחקר סיקור המיעוטים בתקשורת, ועומד על היתרונות והחסרונות של אופני סיקור שונים. מטרתו של המערך הנה לעורר דיון בדילמות מרכזיות העולות מאופן הסיקור של בני הקהילה בתקשורת הישראלית ולהעניק לקוראיו כלים לצריכה ביקורתית של תקשורת העשויים לשנות עמדות כלפי מיעוטים בכלל, וכלפי קהילת יוצאי אתיופיה בפרט. המערך מיועד לשמש חומר עזר דידקטי למורים ומעבירי סדנאות בתחומי החברה והתקשורת בישראל.
 >> להורדת מערך ההוראה

 


 

בעידן המודרני הפכו כלי התקשורת ההמוניים למקור המידע המרכזי בחברה. מרבית האזרחים מגבשים את תפיסות העולם שלהם, את עמדותיהם ואף את זהותם בהתבסס על תכנים המופיעים בעיתונות, בטלוויזיה, ברדיו ובאינטרנט.

אחד המרכיבים החשובים בתהליך זה הוא הדרך שבה כלי התקשורת מציגים קבוצות מיעוט בחברה, והדימויים שהם מייחסים לקבוצות אלה. ייצוג איכותי של קבוצות מיעוט בתקשורת יכול לסייע בהשתלבותן בחברה הכללית, וייצוג מדיר ופוגעני עלול לפגוע קשות בתהליכי השתלבות אלה. לפיכך, מודעות לדרכי הייצוג ופיתוח צריכת תקשורת ביקורתית, יכול להוות כלי מרכזי בפעילות החברתית למען קבוצות מיעוט והשתלבותן בחברה.

לצערנו, בישראל אין כמעט מערכי הוראה שיטתיים, המהווים כלי עזר למורים, מרצים ומנחי קבוצות, המעוניינים לעסוק בייצוג מיעוטים בתקשורת ובהשפעתו על קהל הצרכנים, תוך פיתוח מודעות ביקורתית לנושא.

מערך ההוראה הנוכחי מבקש לענות על מחסור זה. הוא מתמקד בייצוגה של קבוצת מיעוט ספציפית – קהילת היהודים יוצאי אתיופיה בישראל. בכך הוא מהווה הן מצע לדיון נקודתי במצבה של קהילה זו, והן דוגמה לאפשריות הדיון בייצוגי מיעוטים, הניתנת ליישום גם ביחס לקבוצות מיעוט אחרות. אנו תקווה כי דיון זה יעניק ללומדים כלים לקריאה ביקורתית של הסיקור, באופן שעשוי לשנות את היחס החברתי-תרבותי כלפי הקהילה האתיופית וכלפי מיעוטים אחרים בישראל.

ליבת החוברת היא מערך הוראה מפורט, המיועד להוות בסיס לדיונים בנושא סיקור הקהילה בתקשורת הישראלית, ולהעמיד לרשות המנחה חומרי רקע, דוגמאות לדיון וניתוח, והתייחסויות תיאורטיות. המערך מיועד לשמש חומר עזר דידקטי לפעילים חברתיים המייצגים מיעוטים; למרצים, מורים ומעבירי סדנאות בתחומי החברה והתקשורת בישראל; לתנועות נוער; לקבוצות להעלאת מודעות ועוד.

המערך אינו מציג תשובות מוחלטות לשאלות שהוא מעלה – אולי משום שתשובות מוחלטות אינן קיימות – אלא מנסה לגרות את המחשבה ולעורר דיון בדילמות מרכזיות העולות מאופן הסיקור של בני הקהילה בתקשורת הישראלית. הדיון מיועד להעניק למשתתפיו כלים לצריכה ביקורתית של תקשורת ועשוי לסייע בשינוי עמדות כלפי מיעוטים בכלל, וכלפי קהילת יוצאי אתיופיה בפרט.

 


 

האסיר איקס 2 - פרשה מסוכנת

פרשת האסיר איקס 2, לפי שני העיתונים הנפוצים במדינה, נעה בין "פירצה ביטחונית איומה" לבין סכנה מוחשית לדמוקרטיה. ומה מגלות האותיות הקטנות? האם העיתונות מבצעת את תפקידה? | להמשך >>

מה באמת היה אחוז ההצלחה של כיפת ברזל?

בין לוחמה פסיכולוגית, אינטרסים כספיים ופוליטיים, וקושי עיתונאי לפקפק בדובר צה"ל – קיבל הציבור הישראלי מידע מוטעה, באופן שמנע דיון מהותי על יכולתה של כיפת ברזל להגן על העורף הישראלי | להמשך >>

הצטרפו לרשימת תפוצה
כך תוכלו לסייע
contactusbig

וידאו קשב