פרוייקט מעקב תקשורת ישראלי - פלסטיני

Press for Peace

שותפות 2010-2013

 

לכלי התקשורת יש תפקיד מפתח בהבניית התודעה הציבורית ובעיצוב השיח הציבורי, במיוחד באזורים של סכסוך אלים. דפוסי השיח והסיקור, במזרח התיכון כמו במקומות אחרים, מבטאים דעות קדומות, הסתה והשמצה, הטיה, דה-לגיטימציה ודה-הומניזציה של הצד האחר, ובכך הם מנציחים את הסכסוך.

 

הבנת ההשפעה העמוקה של התקשורת על התנהלות הסכסוך הובילה את פרוייקט ארגון "קשב" הישראלי וארגון IPCC הפלסטיני לייסד את פרויקט Press For Peace. הפרויקט נועד לעקוב אחר אופני הסיקור של הסכסוך הישראלי-פלסטיני בתקשורת הישראלית ובתקשורת הפלסטינית, במטרה לשנות את הדרך בה מוצג סיפור הסכסוך בשיח התקשורתי אצל שני העמים. זאת, תוך תקווה ששיתוף הפעולה בין הצדדים יוביל לסיקור הוגן, רחב, פחות מוטה ופחות מתלהם.

מטרות פרויקט "Press for Peace":
לקדם היכרות והבנה הדדית כלפי הצד האחר בסכסוך, לקדם שיח הוגן, מקיף ובלתי מתלהם בנושא הקונפליקט הישראלי-פלסטיני, לצמצם דפוסי סיקור כושלים, מוטים ומסלפים של עיתונאים בדיווח על הקונפליקט הישראלי-פלסטיני, שנובעים מתוך נרטיבים לאומיים ולהעלות את המודעות הציבורית להשפעה של הסיקור התקשורתי על יצירת תפיסות שגויות של הקונפליקט הישראלי פלסטיני, שמעודדות שנאה ואי-אמון כלפי הצד השני.


מעקב וניטור יומיומי של התקשורת

קשב עוקב באופן יומיומי אחר הדיווחים בכלי התקשורת המרכזיים בישראל, ובוחן את אופני הסיקור של נושאים הקשורים בסכסוך הישראלי-פלסטיני. המעקב מתבסס על מתודולוגיה ועל נושאי בדיקה מוגדרים ומפעיל מנגנוני פעולה מול מערכות התקשורת במאמץ להביא לשינוי דפוסי סיקור פסולים. במקביל, מקיים ארגון IPCC הפלסטיני מעקב דומה אחר התקשורת הפלסטינית מתוך מטרה זהה.

פרסום דו"חות תקופתיים ותגובות
שני הארגונים מפרסמים דו"חות תקופתיים במקביל, בעברית, בערבית ובאנגלית, עם ממצאים וניתוח של הסיקור התקשורתי בנושא נבחר אחד. במקרים של סיקור פסול או בעייתי מגיבים הארגונים על ידי פניה ישירה לעורכים, לכתבים, לגופי תקשורת, לנציבי קבילות הציבור או/ו על ידי פרסום והעלאת הנושא למודעות ציבורית.

 

>> דוח מקביל של קשב ו-IPCC: סיקור פרשת מותה של ג'וואהר אבו-רחמה בעיתונות הישראלית והפלסטינית.

>> מחקר משותף של קשב ו-IPCC: בין חמאס לבין שותפות במשא ומתן, סיקור הסכם הפיוס בתקשורת הישראלית והפלסטינית.

>> מחקר משותף של קשב ו-IPCC: סבל ועוצמה, סיקור "מבצע עמוד ענן" בתקשורת הישראלית והפלסטינית.

 

פעילות חינוך וסדנאות
במסגרת הפרויקט מתקיימות סדנאות לסטודנטים לתקשורת, לעורכים ולעיתונאים, במטרה להעלות את מודעות אנשי התקשורת לדפוסי סיקור בעייתיים. בסדנאות נעשה שימוש בממצאי מעקב התקשורת ונבחנים אופני סיקור אלטרנטיביים. אחת לשנה מתקיימת סדנה משותפת לשני הארגונים לשם דיון בעבודת המעקב בשני הצדדים.


על ארגון IPCC:

logo_ipcc

IPCC הינו ארגון חברה אזרחית פלסטיני ללא כוונות רווח. הארגון נוסד בשנת 1998 בירושלים, ומטרת להוביל תהליכי שינוי עירוניים, פוליטיים, כלכליים וחברתיים. הארגון מקדם חזון של מדינה וחברה פלסטינית דינמית, דמוקרטית ובת-קיימא. IPCC תומך בפיתוח החברה האזרחית הפלסטינית על ידי גישה משולבת של מחקר, מחויבות לקהילה ותוכניות הכשרה. גישה זו מכוונת לעודד דמוקרטיה שיתופית אורבנית המסוגלת להגן על זכויותיה הפוליטיות, הכלכליות והחברתיות.

>> פרויקט Press for Peace באתר IPCC 

>> פרסומי IPCC


 


usaid"Press for Peace" project is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID), as well as by the generous support of the zivik civil conflict resolution program, which is based in Berlin and forms part of the Institute of Foreign Cultural Realtions (ifa).

 

The contents are the responsibility of Keshev and do not necessarily reflect the views of USAID, zivik_logo
the United States Government, zivik or ifa.

 

האסיר איקס 2 - פרשה מסוכנת

פרשת האסיר איקס 2, לפי שני העיתונים הנפוצים במדינה, נעה בין "פירצה ביטחונית איומה" לבין סכנה מוחשית לדמוקרטיה. ומה מגלות האותיות הקטנות? האם העיתונות מבצעת את תפקידה? | להמשך >>

מה באמת היה אחוז ההצלחה של כיפת ברזל?

בין לוחמה פסיכולוגית, אינטרסים כספיים ופוליטיים, וקושי עיתונאי לפקפק בדובר צה"ל – קיבל הציבור הישראלי מידע מוטעה, באופן שמנע דיון מהותי על יכולתה של כיפת ברזל להגן על העורף הישראלי | להמשך >>

הצטרפו לרשימת תפוצה
כך תוכלו לסייע
contactusbig

וידאו קשב