מחקר תקשורת

שיטת המחקר של קשב

 

מחקרי "קשב" עוסקים בפער שבין אוסף העובדות שמספקים כתבי העיתונים ומהדורות החדשות לעורכיהם – לבין הסיפור הערוך והמעובד שהעורכים מייצרים עבור הקוראים והצופים, דרך כותרות העיתונים והמהדורות.

 


 

>> לקרוא בין השורות: מדריך לקריאה ביקורתית של תקשורת

>> כתוב בעיתון? על יצרני וצרכני חדשות במדינה דמוקרטית

>> מחקר קשב על סיקור הסכסוך הישראלי-פלסטיני: שיטת המחקר

 הכתבים מספקים לעתים תכופות מידע מגוון, מורכב ומלא יחסית על האירועים – אך תהליך העריכה מותיר אחריו, פעמים רבות, כותרות ראשיות ועמודים ראשונים חד-ממדיים ונעדרי מורכבות. הכתבות שאינן תומכות בכותרות הראשיות מתפרסמות בעמודים האחוריים של העיתון ובמעמקי מהדורת החדשות. מטרת המחקר של "קשב" איננה להשוות את הסיקור לתמונת-מציאות "נכונה" ומוחלטת; הבדיקה ההשוואתית היא פנים טקסטואלית.

המחקר בודק את כלל החומרים שפורסמו בכלי התקשורת הנבדקים – ומשווה אותם למסרים המרכזיים שמעבירים עורכי העיתונים והמהדורות אל צרכני החדשות. זאת, משתי סיבות עיקריות: ראשית, על אף צריכת החדשות המוגברת בישראל, הקורא הממוצע מקדיש לא יותר מכמה דקות לקריאת עיתון שלם. הוא מרפרף על הכתבות, עובר על הכותרות של העמודים הראשונים ומביט בתמונות על מנת להבין את התמונה הכללית. לכן, כאשר כותרת הכתבה אינה משקפת את המורכבות הפנימית שלה, אפשר להניח שרבים מהקוראים לא יזכו להיחשף למרכיבי המציאות שנמצאים בפסקאות בתוך הכתבה. יתר על כן, האופן בו הקורא יפרש את הכתבות מושפע מקריאת הכותרות הראשיות. הכותרות קובעות את ההקשר לפיו ניתנת הפרשנות למציאות, ובתוך ההקשר הזה טווח הפרשנות האפשרי מצטמצם מאוד. כך גם לגבי מהדורות החדשות בטלוויזיה: הצופה עובר לעתים קרובות לתוכניות אחרות באמצע המהדורה או פונה לעיסוקים אחרים, והרושם שהוא יקבל על החדשות יתבסס על כותרות הכתבה, כפי שהוצגו בתחילת המהדורה כפי שמציג אותן המגיש לפני המעבר לכתבה עצמה.

שנית, קוראי העיתונים מייחסים משמעות אובייקטיבית לאבחנה בין עמודי החדשות הראשונים ובין שאר חלקי העיתון. עמודי החדשות האחוריים, המוספים היומיים ומוספי השבת נתפסים כספקים של חדשות רכות, סיפורי צבע, קוריוזים משעשעים, ראיונות עומק, מאמרי עמדה, טורים אישיים וכדומה. בקריאת חלקי העיתון האלה הקוראים יודעים לצפות לטקסטים סובייקטיביים יותר, אישיים יותר ויקראו אותן בספקנות הראויה. אולם עמודי החדשות הראשונים נתפסים כספקי חדשות קשות, דיווח תמציתי ועובדתי של אירועי יום אתמול ,וקוראים מעטים יתייחסו אליהם בספקנות דומה. הדבר דומה במהדורות החדשות בטלוויזיה, שם ככל שהידיעה קרובה יותר לפתיחת המהדורה כך עולה ערכה החדשותי בעיני הצופה. כתוצאה מכך, דחיקתם של חומרים חדשותיים מסוימים אל סוף המהדורה ואל העמודים האחוריים מפחיתה את מידת העובדתיות שלהם בעיני הקוראים. קידומם של חומרים אחרים אל כותרות המהדורה והעמודים הראשונים הופכת אותם לעובדות קשות שאינן מוטלות בספק.

שיטת המחקר
שיטת המחקר של "קשב" מפרקת את הסיפור אשר העבירו העיתונים ומהדורות החדשות, תוך בחינה שווה של כל חלקיהם מבלי להתייחס למיקום ולכותרות, ובוחנת האם ניתן להרכיב סיפור חדש – מלא, מורכב ומאוזן יותר – על סמך כל החומר אשר הופיע בדיווחי הכתבים בכל חלקי העיתון והמהדורה. בחינה זו מאפשרת חשיפה של דפוסי העריכה אשר מנעו את ההצגה המורכבת של הסיפור לצרכני התקשורת מלכתחילה.

איסוף הנתונים למחקר מתחיל מבדיקה שיטתית של כל הידיעות והכתבות בעיתונים ובמהדורות החדשות וקטלוגן. קטלוג הידיעות מתייחס לשלושה היבטי עריכה עיקריים:

א. היחס בין הידיעה לבין הטקסט השלם (העיתון או המהדורה), תוך התמקדות במספר פרמטרים: מיקום הידיעה, בולטות גרפית, צילום נלווה, הפניה מהעמוד הראשון או מכותרות המהדורה, מערכת היחסים בין ידיעות שונות בגיליון.

ב. היחס בין תוכן הידיעה ובין כותרתה: סוג המידע המופיע בכותרת, יחס עובדתי בין הכותרת לתוכן, רטוריקה של הכותרת, הבניית האחריות לאירוע בכותרת, הבניה של עובדתיות הידיעה בכותרת, הבנייה של מסרים בסימנים ויזואליים (צבע, תמונה).

ג. היחס בין ידיעות בכלי התקשורת השונים: הפרמטרים הנ"ל נבחנים תוך כדי השוואה בין העיתונים השונים ובין מהדורות הטלוויזיה השונות ביום נתון.

הרלוונטיות היחסית של פרמטרים אלה משתנה מנושא לנושא ומתקופת בדיקה אחת לאחרת. בדיקתם מסייעת לזהות דפוסים בסיקור התקשורתי, כגון: פער עובדתי בין הנאמר בכתבה לכותרתה, הצגה שיטתית של סוגיה כלשהי במאמרי פרשנות או בחלקים אחוריים של העיתון ולא בעמודי החדשות, וכיו"ב. דפוסים כאלה מקשים על צרכן התקשורת הישראלי להיחשף למורכבות האירועים, ומאפשרים הבנייה מוטה של המידע, באופן שתואם, פעמים רבות, את התפיסה הממסדית המקובלת של המציאות.

צוות המחקר של "קשב" בוחן דפוסי עריכה בעיתונים ובמהדורות החדשות בטלוויזיה על פני מספר שבועות, בהתאם לנושא הנבדק. הבדיקה היא מקיפה ולא מדגמית, ומכסה את כל גיליונות העיתונים ומהדורות החדשות המרכזיות. כן נבדקות כל הידיעות, כתבות, ראיונות, מאמרים, ומוספים שיש להם נגיעה כלשהי לנושא ופורסמו באותה תקופה. בדיקה כזו מאפשרת מעקב ארוך טווח אחר נושאים שונים ואחר דפוסי עריכה החוזרים בסיקור נושאים שונים.

 

 

מחקר קשב על סיקור הסכסוך הישראלי-פלסטיני

 


 מחקרי "קשב" בודקים לעתים קרובות את סיקור הסכסוך הישראלי-פלסטיני. על פי רוב, מאותרים כמה דפוסי סיקור בעייתיים בכל בדיקה נושאית. בדיקת הדפוסים נעשית לאור שאלות מחקר המנחות את בחינת החומר החדשותי. להלן מספר דוגמאות עיקריות:

א. סיקור הנושא המדיני: באיזו מידה מאפשרת התקשורת הישראלית חשיפה של העמדות הפלסטיניות בנושא? באיזו מידה היא עומדת על מורכבות החברה הפלסטינית, הכוחות הפוליטיים הפועלים בה וחילוקי הדעות ביניהם? כיצד מתייחסת התקשורת להצהרות פלסטיניות מתונות וכיצד היא מתייחסת להצהרות קיצוניות? כיצד מתייחסת התקשורת לצד הישראלי בכל הקשור לסוגיות אלו ומה ניתן ללמוד מהשוואה זו?

ב. סבל פלסטיני וסבל ישראלי: כיצד מגדירה התקשורת הישראלית סבל פלסטיני וסבל ישראלי? האם הוא מוצג במונחים של סיפור נקודתי ואישי? האם יש ניסיון להבין את המשמעות הכוללת של הסבל כמקור לתסכול, שנאה ואלימות? על מי מטילה התקשורת את האחריות לסבל? באיזו מידה עוסקת התקשורת בסיפוריהם האישיים של הקורבנות הפלסטיניים והישראליים? מהן נקודות השוני או הדמיון בין אופן הסיקור את הסבל הפלסטיני לבין אופן הסיקור את הסבל הישראלי, ומה ניתן ללמוד מהשוואה זו?

ג. סיקור אירועים חדשותיים מהשטח: האם סיקור אירוע בו מעורבים ישראלים ופלסטינים מתבסס על מספר דומה של מקורות מידע משני הצדדים? אילו גורמים פלסטיניים זוכים להכרה כמקורות מידע? באילו נושאים ניתן ביטוי למקורות פלסטיניים ובאילו הם נעדרים? האם דבריהם מובאים כלשונם או שמא הם תלויים בדרך הצגת הכתב אותם? באילו נושאים ניתן פתחון פה למקורות פלסטיניים ובאילו לא? מהי מידת האמינות המיוחסת לדבריהם של מקורות פלסטיניים? כיצד מתייחסת התקשורת הישראלית למקורות ישראליים בכל הקשור לסוגיות אלו ומה ניתן ללמוד מהשוואה זו?

למחקרים מהסוג הנעשה ב"קשב" יש תפקיד מרכזי ויוצא דופן במעקב אחר המידע שמקבל צרכן התקשורת הישראלי על הסכסוך הישראלי-פלסטיני ועל הצד הפלסטיני. ממצאי המחקרים שנערכו בקשב עד היום מצביעים על דפוסי סיקור בעייתיים, המנציחים סטריאוטיפים שליליים ויוצרים תמונה מעוותת של המצב אצל צרכני התקשורת הישראלים.

 

 

האסיר איקס 2 - פרשה מסוכנת

פרשת האסיר איקס 2, לפי שני העיתונים הנפוצים במדינה, נעה בין "פירצה ביטחונית איומה" לבין סכנה מוחשית לדמוקרטיה. ומה מגלות האותיות הקטנות? האם העיתונות מבצעת את תפקידה? | להמשך >>

מה באמת היה אחוז ההצלחה של כיפת ברזל?

בין לוחמה פסיכולוגית, אינטרסים כספיים ופוליטיים, וקושי עיתונאי לפקפק בדובר צה"ל – קיבל הציבור הישראלי מידע מוטעה, באופן שמנע דיון מהותי על יכולתה של כיפת ברזל להגן על העורף הישראלי | להמשך >>

הצטרפו לרשימת תפוצה
כך תוכלו לסייע
contactusbig

וידאו קשב