מי אנחנו

קרנות תומכות

קשב אינו קשור לגוף מפלגתי כלשהו והוא מבסס את פעילותו על תרומות בלבד. בין הגופים שתרמו לפעילות קשב:

 

United States Agency for International Development (USAID)

The European Union

The Ford Foundation

Friedrich Ebert Stiftung

The United States Institute of Peace

The German Foreign Office

Canadian International Development Agency

The Region of Tuscany

The Abraham Fund Initiatives

Foundation for Middle East Peace

The New Israel Fund

 

Anna Lindh Foundation 

 

תרומות שנתקבלו בקשב בשנת 2010 מיישות מדינית זרה כהגדרתה בסעיף 36א לחוק העמותות:

 

שם הישות נותנת התרומה

סכום התרומה

מטרת התרומה או יעודה

התנאים לתרומה

USAID 

694,591 ש"ח

פרויקט מעקב תקשורת ישראלי פלסטיני

דוחות תקופתיים

ממשלת מחוז טוסקנה, איטליה

121,383 ש"ח

פרויקט מעקב תקשורת

דוחות תקופתיים

MEPI – שגרירות ארה"ב

53,923 ש"ח

סדנאות תקשורת לבתי ספר יהודיים וערביים בישראל

דוחות תקופתיים

קרן אנה לינד

14,949 ש"ח

יתרת תשלום עבור פעילות בשנת 2009 (פרויקט מעקב תקשורת ישראלי-פלסטיני)

דוחות תקופתיים


 

 

 

האסיר איקס 2 - פרשה מסוכנת

פרשת האסיר איקס 2, לפי שני העיתונים הנפוצים במדינה, נעה בין "פירצה ביטחונית איומה" לבין סכנה מוחשית לדמוקרטיה. ומה מגלות האותיות הקטנות? האם העיתונות מבצעת את תפקידה? | להמשך >>

מה באמת היה אחוז ההצלחה של כיפת ברזל?

בין לוחמה פסיכולוגית, אינטרסים כספיים ופוליטיים, וקושי עיתונאי לפקפק בדובר צה"ל – קיבל הציבור הישראלי מידע מוטעה, באופן שמנע דיון מהותי על יכולתה של כיפת ברזל להגן על העורף הישראלי | להמשך >>

הצטרפו לרשימת תפוצה
כך תוכלו לסייע
contactusbig

וידאו קשב