חינוך לקריאה ביקורתית של תקשורת

דיאלוג מעבר לכותרות

מדריך למורה: מערך לימוד קריאה ביקורתית של תקשורת

אוקטובר 2013

 

מדריך זה למורה, בעברית ובערבית, מלמד קריאה ביקורתית של חדשות בתקשורת. זאת, באמצעות הצגה עיונית של תפקידי התקשורת ואופן השפעתה על עיצוב עמדות ותפיסות מציאות של הציבור, ובאמצעות הצגת מערכי שיעור המיועדים לפיתוח הבנות אלו. המדריך מלווה בסרטון קצר שמציג את הנושא ויכול לשמש כחומר עזר להוראה.

 

 


 

>>  להורדת מערך ההוראה בעברית

>>  להורדת מערך ההוראה בערבית

 


 

 


ArtCreative Design and Custom coding

 

כדי להבין כיצד פועלים מנגנוני הכוח בחברה, יש לשאול שאלות, ללמוד את העובדות ולעתים להטיל ספק בהנחות הבסיסיות ביותר שלנו. מאחר שאנו חיים בעידן שבו כלי תקשורת ההמונים הם מקור המידע המרכזי באמצעותו מרביתנו מגבשים את תפיסות העולם שלנו, את עמדותינו וזהותנו, העמקת הידע והמודעות לאופן שבו מעצבת התקשורת את תפיסת עולמנו הם כישורים חיוניים לכל אישה ואיש.

בחיים בחברה שבה יש עיתונות חופשית וחופש ביטוי יש דבר מה מתעתע. בחברה כזו האזרחים מניחים שהם מקבלים מהתקשורת שלהם תמונה סבירה של האירועים המתרחשים בעולם. למרות חשדנות מסוימת שקיימת ברבים מאיתנו כלפי התקשורת, אנו נוטים להאמין כי אנו מקבלים מהתקשורת דיווח חדשותי הכולל מידע שלם ומגוון, המגיע ממקורות שונים. במדינות שבהן יש ריבוי אמצעי תקשורת ומעט צנזורה, כמו ישראל, אנו נוטים "להוריד את ההגנות" ולא לשאול שאלות, תוך הנחה ש"מספרים לנו הכל".

יתרה מכך, מחקרי תקשורת מראים כי התקשורת לא רק מתארת לנו את המציאות ומשקפת אותה, אלא גם יוצרת (מבנה) מציאות, כלומר גורמת לנו לחשוב שהמציאות התקשורתית היא המציאות "האמיתית", למרות שהדבר איננו כך. למעשה, התקשורת מציגה לנו לרוב את העולם מנקודת מבטם של בעלי הכוח בחברה. זאת, כיוון שלתקשורת ולממסד אינטרסים משותפים רבים, ברמות שונות, הגורמים לאחד לחזק ולהעצים את השני.

חוברת זו, שפותחה בידי שירי אירם ומיכל זק מ"קשב", ובעזרתם הרבה של איילת רוט, סאמר עת'אמנה ויעל מעיין מ"גבעת חביבה", מיועדת להעמיק את ההבנה לגבי חשיבות הצריכה הביקורתית של חדשות בתקשורת ההמונים, וללמד כלים המאפשרים קריאה ביקורתית שכזו. החוברת נשענת על הפדגוגיה הביקורתית, המעודדת אותנו לשאול שאלות על יחסי הכוח בחברה ועל מקורן של עוולות חברתיות. היא פונה אל החברה האזרחית ומציעה לחבריה ולחברותיה להיות קוראים פעילים, ולא לקבל את הסיפור החדשותי כמובן מאליו, כמציאות.

אנו מקוות שחוברת זו תעזור לכן/ם בעבודה החינוכית, ושהידע והכלים שאספנו ופיתחנו יעודדו בני ובנות נוער לצרוך תקשורת חדשותית באופן ביקורתי. קריאה כזו הינה תנאי הכרחי, גם אם לא מספיק, להיותנו אזרחים מודעים – מה שמאפשר לנו מעורבות, תיקון עוולות ושינוי חברתי.

מבנה החוברת

החוברת מחולקת לשלושה חלקים:

החלק הראשון עוסק ברציונל הפדגוגי ובחשיבות החינוך הביקורתי.

החלק השני מציג רקע עיוני לגבי תקשורת ההמונים והקריאה הביקורתית בה. בכדי לבנות בסיס ללמידת קריאה ביקורתית של תקשורת, עוסק חלק זה בתפקיד העיתונות בחברה דמוקרטית ובהיבטים מקצועיים, כלכליים ותרבותיים המגבילים את חופש העיתונות. חלק זה מסביר את האופנים שבהם התקשורת משפיעה על תפיסת עולמנו ויוצרת תבניות חשיבתיות חוזרות, המוצגות בחדשות. תשומת לב מיוחדת מוקדשת בו לאופן שבו התקשורת הישראלית מבנה את הנרטיב הישראלי על הסכסוך הישראלי-פלסטיני ולאופן שבו היא מסקרת את המיעוט הפלסטיני בישראל.

החלק השלישי מציג מערכי שיעור שמורות ומורים יכולים להעביר בכיתות. מערכים אלה כוללים בעיקר פעילויות חווייתיות, ששוברות את המבנה המסורתי של השיעור, ואשר מטרתן לעורר דיון ולפתח חשיבה ביקורתית. המערכים מלווים בחומר העשרה למורה. חלק זה של החוברת בנוי באופן מודולארי, כך שניתן להשתמש בו בשלמותו או בחלקים ממנו, בהתאמה לקהלי יעד שונים ולזמן העומד לרשותכם.

בסיכום החוברת, "מהתיאוריה – למעשה", אנו משתפות בתובנות שלנו הנוגעות להעברת המערך בכיתות.

 

האסיר איקס 2 - פרשה מסוכנת

פרשת האסיר איקס 2, לפי שני העיתונים הנפוצים במדינה, נעה בין "פירצה ביטחונית איומה" לבין סכנה מוחשית לדמוקרטיה. ומה מגלות האותיות הקטנות? האם העיתונות מבצעת את תפקידה? | להמשך >>

מה באמת היה אחוז ההצלחה של כיפת ברזל?

בין לוחמה פסיכולוגית, אינטרסים כספיים ופוליטיים, וקושי עיתונאי לפקפק בדובר צה"ל – קיבל הציבור הישראלי מידע מוטעה, באופן שמנע דיון מהותי על יכולתה של כיפת ברזל להגן על העורף הישראלי | להמשך >>

הצטרפו לרשימת תפוצה
כך תוכלו לסייע
contactusbig

וידאו קשב