פרוייקט מעקב תקשורת ישראלי - פלסטיני

Words can kill, too

שותפות 2004-2008

 

הארגונים קשב ומפתאח פרסמו בין השנים 2004-2008 מחקרים העוסקים בסיקור התקשורתי של הקונפליקט הישראלי-פלסטיני משני צידי המתרס, כשכל ארגון בחן את הסיקור התקשורתי בצד שלו. בנוסף, פרסמו הארגונים חוברת משותפת לקריאה ביקורתית של תקשורת: "לקרוא בין השורות".

 

על ארגון מפתאח:

מפתאח - היוזמה הפלסטינית לקידום דיאלוג ודמוקרטיה גלובליים, הוקם בירושלים בדצמבר 1998. ארגון מפתאח מבקש לקדם את עקרונות הדמוקרטיה ובהם ממשל תקין בתוך החלקים השונים של החברה הפלסטינית. בנוסף הארגון מבקש לעניין את דעת הקהל המקומית והבינלאומית, כמו גם גורמים רשמיים, במטרה הפלסטינית. לשם כך מאמץ הארגון מנגנונים לדיאלוג פעיל ומעמיק, זרימה חופשית של רעיונות ומידע כמו גם רשתות מקומיות ובינלאומיות. חזון הארגון הוא: מדינה פלסטינית עצמאית, דמוקרטית וריבונית, המעניקה לאזרחיה את זכויותיהם הבסיסיות, שומרת על כבודם, ונהנית מהכרה וכבוד בינלאומיים. 

 

>> פרסומי מפתאח

 

http://www.miftah.org/
 

האסיר איקס 2 - פרשה מסוכנת

פרשת האסיר איקס 2, לפי שני העיתונים הנפוצים במדינה, נעה בין "פירצה ביטחונית איומה" לבין סכנה מוחשית לדמוקרטיה. ומה מגלות האותיות הקטנות? האם העיתונות מבצעת את תפקידה? | להמשך >>

מה באמת היה אחוז ההצלחה של כיפת ברזל?

בין לוחמה פסיכולוגית, אינטרסים כספיים ופוליטיים, וקושי עיתונאי לפקפק בדובר צה"ל – קיבל הציבור הישראלי מידע מוטעה, באופן שמנע דיון מהותי על יכולתה של כיפת ברזל להגן על העורף הישראלי | להמשך >>

הצטרפו לרשימת תפוצה
כך תוכלו לסייע
contactusbig

וידאו קשב