סדנאות

מגוון סדנאות קשב

 

סדנה על סיקור קבוצות מיעוט בתקשורת הישראלית

מטרת הסדנה: להעניק מצע לדיון על אופן הייצוג של מיעוטים בתקשורת הישראלית ועל האופנים בהם ניתן לשנות את ההתייחסות החברתית-תרבותית כלפי קבוצות מיעוט בישראל.

 

הסדנה מעניקה חומרי רקע, דוגמאות לדיון ולניתוח, והתייחסויות תיאורטיות בסוגיה.

הסדנה מיועדת לפעילים חברתיים המייצגים מיעוטים, למרצים וסטודנטים למדעי החברה, למורים ולתלמידים, למנחי סדנאות בתחומי החברה והתקשורת בישראל; לתנועות נוער; לקבוצות להעלאת מודעות; ועוד.


סדנה לקריאה ביקורתית של תקשורת
מטרת הסדנה: להקנות למשתתפים מודעות לאופן בו מעצבת התקשורת את תפיסת עולמנו והבנה טובה יותר של אופן פעולתם של כלי התקשורת. הסדנה מעניקה כלים לצריכה ביקורתית של תקשורת. כלים אלו ניתנים ליישום בכל נושאי הסיקור התקשורתי - החל מסיקור הסכסוך הישראלי-פלסטיני, סיקור מיעוטים (דתיים, נשים, מזרחיים, בעלי מוגבלויות ועוד ), דרך עיסוק בנושאי חברה וכלכלה ועד בחינה ביקורתית של עיתונות הספורט.

הסדנה מיועדת למרצים, מורים ומדריכים המעוניינים להכשיר את תלמידיהם לאוריינות מדיה ולסטודנטים ולתלמידים המעוניינים לרכוש כלים לצריכה ביקורתית של תקשורת.סדנה משותפת לישראלים ופלסטינים על סיקור הסכסוך בתקשורת בשני הצדדים

הסדנה נערכת בשיתוף ארגון IPCC הפלסטיני.

מטרת הסדנה להתגבר על חומות המידע, השפה והתרבות ולהכיר את הצד השני בסיפור. בסדנה יוצגו דפוסי הסיקור של הסכסוך בתקשורת הישראלית והפלסטינית, תוך ציון הטיות וכשלים בסיקור ודיון בהשפעות אלו על תפיסת הסכסוך. בסדנה יוקנו למשתתפים כלים שפותחו בארגון להתמודדות עם סיקור מוטה, מגמתי וחלקי. השימוש בכלים אלו והחשיפה לסיקור בשני הצדדים יתרמו לפיתוח היכולות של המשתתפים לקריאה ביקורתית של טקסטים חדשותיים. במסגרת הסדנה יוצגו אפשרויות אחרות של סיקור הוגן והמשתתפים יתבקשו להציע בעצמם חלופות לדפוסי הסיקור הקיימים.

הסדנה מיועדת לסטודנטים ותלמידים בחטיבה עליונה, ישראלים ופלסטינים.

 

 

סדנה לאנשי תקשורת
מטרת הסדנה להעלות את מודעות אנשי התקשורת לדפוסי עריכה וסיקור בעייתיים ולהציע אופני סיקור אלטרנטיביים. בסדנה יוצגו ממצאים ממחקרי קשב השונים.
הסדנה מיועדת לאנשי תקשורת עיתונאים, עורכים, שדרנים, מגישים ועוד.

 

 

>> להזמנת סדנה

 

האסיר איקס 2 - פרשה מסוכנת

פרשת האסיר איקס 2, לפי שני העיתונים הנפוצים במדינה, נעה בין "פירצה ביטחונית איומה" לבין סכנה מוחשית לדמוקרטיה. ומה מגלות האותיות הקטנות? האם העיתונות מבצעת את תפקידה? | להמשך >>

מה באמת היה אחוז ההצלחה של כיפת ברזל?

בין לוחמה פסיכולוגית, אינטרסים כספיים ופוליטיים, וקושי עיתונאי לפקפק בדובר צה"ל – קיבל הציבור הישראלי מידע מוטעה, באופן שמנע דיון מהותי על יכולתה של כיפת ברזל להגן על העורף הישראלי | להמשך >>

הצטרפו לרשימת תפוצה
כך תוכלו לסייע
contactusbig

וידאו קשב